Ova stranica koristi Cookies kako bi poboljšala performanse za korisnika. Ako kliknete na  "Zatvoriti", slažete se sa korišćenjem Cookies-a. Ovde možete naći dalje informacije o upotrebi Cookies-a.

Zaštita podataka

Politika zaštite privatnosti

Prihvatam da moje gore navedene podatke Austrijski institut čuva u svojoj bazi podataka i da ih koristi isključivo u svrhu da me obavesti o kursevima, rezultatima testa za utvrđivanje nivoa znanja, slanja obaveštenja o kulturnim dešavanjima, internu statistiku Austrijskog instituta, za potrebe poslovanja, marketing i kako bismo sačuvali rezultate testova.

 

Zajemčena je zaštita podataka o ličnosti. Prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti vrše se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Podaci o ličnosti se neće koristiti izvan svrhe za koju su prikupljeni. Preduzete su sve potrebne mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe.

 

Prikupljene informacije ne daju se na uvid, niti se razmenjuju, s drugim organizacijama, osim u slučajevima predviđenim zakonom. U slučaju polaganja ÖSD ispita, fotokopija lične karte ili pasoša kandidata se prosleđuje ÖSD centrali u Beču radi autentifikacije i izrade sertifikata.

 

Podaci se neće koristiti u svrhe koje nisu u skladu sa zakonom niti na bilo koji drugi način koji bi mogao da bude štetan po polaznike kursa uključujići i narušavanje privatnosti.

 

Vi imate pravo da pristanak za obradu podataka o ličnosti za Vas/Vaše dete opozovete u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

 

Bez izričite pismene dozvole nastavnika i drugih polaznika kursa na našim kursevima nije dozvoljeno audio i video snimanje.

 

Prihvatam da se eventualne fotografije, audio i video snimci moje/mog deteta, koje nastavnici Austrijskog instituta načine tokom kursa nemačkog jezika, odnosno nekog događaja u Austrijskom Institutu mogu objaviti u reklamnim materijalima, odnosno na Web sajtu Austrijskog instituta: www.oei.rs. Ova saglasnost važi 5 godina nakon završetka kursa. Saglasnost se može opozvati.