Ova stranica koristi Cookies kako bi poboljšala performanse za korisnika. Ako kliknete na  "Zatvoriti", slažete se sa korišćenjem Cookies-a. Ovde možete naći dalje informacije o upotrebi Cookies-a.

Uslovi plaćanja i popusti

 • Plaćanje se vrši ISKLJUČIVO uplatom na naš tekući račun. 
 • Standardni kursevi za odrasle, kursevi za mlade i za decu mogu se platiti u 3 mesečne rate (u slučaju plaćanja na rate cena se uvećava za 10%), dok se intenzivni kursevi mogu platiti na 2 jednake rate.

  Napomena: Kod plaćanja na rate prva rata mora biti uplaćena najkasnije 5 radnih dana pre početka kursa, a ostale rate na mesec dana, odnosno do kraja kursa. Bez uplaćene poslednje rate ne možete izaći na završni test, niti dobiti sertifikat o pohađanju kursa! 

  Cena ispita se uplaćuje odjednom! 

 • Cena udžbenika nije uključena u cenu kursa (osim kurseva za pripremu za polaganje ÖSD ispita i . .. sprint).

Šta u slučaju da se kurs ne formira?

U slučaju da se određeni kurs ne formira, vraćamo vam celokupan iznos koji ste uplatili.

   

Otkazivanje kursa i povraćaj uplate

 • Kurs za koji ste se prijavili možete otkazati jedino u pisanoj formi. Ukoliko otkažete najkasnije 5 dana pre početka kursa, vraćamo Vam celokupan uplaćeni iznos.
 • Ukoliko uplatite kurs u celosti i otkažete kurs u roku od sedam dana nakon početka kursa, imate pravo na povraćaj 50% uplaćenog iznosa. U slučaju otkazivanja kursa nakon više od sedam dana od početka nastave, povraćaj novca neće biti moguć.
 • Ukoliko uplatite prvu ratu kursa i otkažete kurs nakon početka nastave, nemate pravo na povraćaj prve rate kursa. Povraćaj prve rate kursa je moguć samo u slučaju otkazivanja kursa najkasnije 5 dana pre početka nastave.

Tekući račun i osnovni podaci

 • Ime: Austrijski institut Beograd
 • Adresa: Kosovska 51/III, 11000 Beograd
 • Matični broj: 20359943
 • PIB: 10 53 38 186
 • Banka: Raiffeisenbank a.d. Beograd
 • Tekući račun broj: 265-1040310001095-71

Popusti

Dobijate sledeće popuste za sve standardne kurseve osim za kurseve kod kojih je već uračunat popust (npr. kod jutarnjih kurseva) i za intenzivne kurseve:

 • Od Vašeg 2. kursa na Austrijskom institutu: 5%
 • Od Vašeg 5. kursa na Austrijskom institutu: 10%
 • Od Vašeg 12. kursa na Austrijskom institutu: 15%
 • Ako je neko iz Vaše porodice u toku iste kalendarske godine pohađao kurs na Austrijskom institutu (Porodicu čine: sve osobe koje žive u istom domaćinstvu, roditelji, deca, unuci, braća i sestre, suprug, supruga i slično): 10%. Po porodici biće naplaćena cena najvišeg kursa u celosti, a drugi članovi porodice dobijaju porodični popust.
 • Ako ste student: 10%.

 

Popusti se ne mogu sabirati i ne mogu se prenositi.