Rezultati ispita ÖSD

Na papiru sa rednim brojem koji ste dobili na ispitu piše do kada će NAJKASNIJE biti objavljeni rezultati ispita. Ukoliko dobijemo rezultate nekih ispita ranije od naznačenog roka, objavićemo ih. To ne znači da ostali rezultati neće biti objavljeni!